DRUŠTVO TOMOS GROUP SE JE, ZARADI IMENSKEGA SPORA S PODJETJEM TOMOS INVEST D.O.O., GLEDE BESEDNE ZVEZE "TOMOS GROUP" PREIMENOVALO IZ TOMOS GROUP V TOMOS CLUB SEŽANA.